REGULAMENTUL CAMPANIEI „Brand Friday”

REGULAMENTUL CAMPANIEI .  „Brand Friday”
Perioada campaniei: 22 noiembrie 2019, interval orar 9:00 – 23:59
Articolul 1 Organizatorul campaniei
1.1. Campania “Brand Friday” este organizata de BiziLIVE TV, Brand detinut de LDP Consulting u0026amp; Distribution SRL cu sediul social in Strada Murgeni nr 59, Bucuresti, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2380/2013, cod fiscal RO 31273752 (in continuare “Organizatorul”).
1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament (in continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campania “Brand Friday”. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei identificate la Art. 1.1. de mai sus, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari, conform celor indicate la Art. 11 de mai jos.
Articolul 2 Denumire. Durata. Locul desfasurarii.
2.1. Campania poarta denumirea “Brand Friday” (in continuare “Campania”).
2.2. Campania se desfasoara in mediul online, pe pagina web a Organizatorului, http://www.bizilive.ro/brandfriday in data de 22. noiembrie 24 in intervalul orar 9:00 – 23:59, in si este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei.
Articolul 3 Dreptul si conditiile de participare
3.1. Pe perioada de desfasurare a Campaniei, o serie de pachete de promovare comercializate de catre Organizator vor putea fi achizitionate la preturi promotionale, in limita stocului disponibil, respectiv acestora li se vor putea aplica reduceri din valoarea produsului indicate pe pagina web a Organizatorului (in continuare “Produsele”).
3.2.Fiecare Client care cumpara unul sau mai multe Produse, in data de 22.11.2019, va beneficia de reducerile indicate in prezentul articol. Produsele pot fi vizualizate si achizitionate de catre client de pe pagina web a acestuia bizilive.ro/brandfriday
3.2 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata si in limita stocului disponibil.

Articolul 4 Pretul
4.1 Pretul Produselor trebuie achitat integral la momentul achizitionarii acestora.
4.2 Produsele vor fi rezervate de catre clienti in ordinea platii integrale. Organizatorul nu garanteaza rezervarea unui Produs pana in momentul platii integrale de catre client.

Articolul 5 Limitarea Raspunderii
5.1 Campania nu se cumuleaza cu alte promotii, vouchere, puncte bonus, discount-uri etc. existente, care au ca obiect Produsele.
5.2 Produsele se achizitioneaza in limita stocurilor disponibile. Stocul Produselor nu va putea fi suplimentat.
5.3 Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii derivand din detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de Clienti in Campanie. De asemenea, Organizatorul nu poate fi implicat in astfel de litigii si nu isi asuma niciun fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu Clientii.
5.4 De asemenea, prin completarea corecta a datelor personale, Clientii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului Regulament si sunt de acord cu acesta.
5.5 Organizatorul nu isi asuma raspunderea in urmatoarele cazuri:
a. pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a corespondentei trimise de catre Organizator Clientilor si invers, determinata de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, internet, curent electric etc);
b. daca numarul de telefon furnizat de Client nu poate fi utilizat (numarul este incorect, nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) pentru contactarea si identificarea acestuia.
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti – nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
Articolul 6 Confidentialitatea datelor
6.1 Clientii au dreptul sa isi retraga consimtamantul asupra pcparaschiv crarii datelor in orice moment prin transmiterea unui e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: conciliere@bizilive.ro
6.2 Datele cu caracter personal ale Clientilor vor putea fi dezvaluite si catre colaboratorii cu care Organizatorul are incheiate contracte de confidentialitate, pentru o mai buna desfasurare a Campaniei si in aceleasi scopuri ca cele de mai sus.
6.3 In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:
– dreptul de acces la datele pcparaschiv crate;
– dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
– dreptul de a solicita restrictionarea pcparaschiv crarii datelor;
– dreptul de a va opune pcparaschiv crarii datelor;
– dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Pcparaschiv crarii Datelor cu Caracter Personal atunci cand considera ca s-au incalcat dispozitiile legale in materia protectiei datelor cu caracter personal.
Luam in serios siguranta datelor, astfel ca folosim tehnologii si proceduri adecvate pentru protejarea informatiilor personale. Politicile si procedurile noastre sunt revizuite periodic si actualizate in conformitate cu cele mai noi standarde in materia protectiei datelor cu caracter personal.
Articolul 7 Forta majora. Caz fortuit
7.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
7.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Art. 1.351 din Codul Civil, cu modificarile şi completarile ulterioare.
7.3 Daca Organizatorul invoca forta majora sau cazul fortuit, acesta este obligat sa comunice clientilor cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.
7.4 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau pcparaschiv ngirea Campaniei promotionale.
Articolul 8 Litigii
8.1 Orice reclamatie avand ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in prezentul Regulament sau trimisa electronic, pe e-mail, la adresa conciliere@bizilive.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
8.2 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Clienti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
8.3 Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a. numele, email, telefon precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia
8.4 Contestatiile se vor solutiona definitiv de catre Organizator in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii acestora.
Articolul 9 Incetarea Campaniei
9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei.
9.2 Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul oricaror mijloace apreciate de Organizator ca fiind corespunzatoare si suficiente, inclusiv prin intermediul paginii web.
Articolul 10 Regulamentul Campaniei
10.1 Regulamentul Campaniei este afisat in format digital pe site-ul Organizatorului, pe pagina oficiala de Facebook BiziLIVE TV, https://www.facebook.com/biziliveTV pe toata perioada de desfasurare a Campaniei cat si dupa terminarea acesteia.
10.2 Simpla participare la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Client a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.
10.3 Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care Clientii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Clientii la aceasta Campanie se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.
Prezentul Regulament a fost redactat astazi, 20.11.2019
Organizator:
BiziLIVE TV -Brand detinut de LDP Consulting u0026amp; Distribution SRL
prin Paraschiv Constantin